Centralno naručivanje pacijenata

Klinika za ortopedijuKlinika za ortopediju - povijest
Klinika za ortopediju - danasPacijenti se naručuju osobno s uputnicom svog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ili s nalazom doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga.
Narudžbu može obaviti i član obitelji ili druga pouzdana osoba.

Osim navedenog, moguće je i naručivanje putem telefaksa (preslika uputnice ili nalaza specijaliste) ili putem elektronske pošte (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu odnosno nalaz specijaliste. U tom slučaju obvezno je dostaviti i sljedeće podatke o pacijentu:

adresu,
broj telefona ili mobitela,
broj telefaksa, odnosno e-mail adresu na koju će se potvrda izdati.

Poradi točnog upisa svih potrebnih podataka prilikom narudžbi pacijenata telefonsko naručivanje pacijenata ne smatra se prikladnim načinom.

Datum prijema bolesnika je orijentacijski. Naime, uslijed čitavog niza različitih činitelja (odustajanje od operacije, kvarovi uređaja, hitnosti bolesnika i sl.) moguće su promjene u redoslijedu izvršenja pojedinih operacijskih zahvata.

...................................................................................................................................................................................


KLINIKA ZA ORTOPEDIJU
51415 LOVRAN
fax. +385 51 292 098

Grafičko oblikovanje i izrada stranica